Enighet eller Splittring: enad vänster eller enad arbetarklass?

Den ena eller, andra riktningen kan ”segra” på ett möte, men segrar inte den proletära känslan för sammanhållningens nödvändighet, så tar tredje part, d. v. s. bourgeoisin, hem spelet när den verkligt allvarliga påfrestningen kommer.

Karl Kilbom, Splittringens uppkomst och enighetens återställande

Att driva med vänstern för att det blivit en bokstavssoppa kan verka rätt harmlöst men de pålyser ändå ett problem: splittring leder till misstro för vänstern. Ständigt internt bråkande som inte leder till någon positiv politik. Värst av allt är att det orsakar ett djupare problem: vänstern blir inkapabel att förena sig med arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen letar alltid efter konkret politik och vänstern efter en samhällsomvandling. Föreningen mellan vänstern och arbetarrörelsen ger styrkan av att kunna upphäva motsatsen mellan kortsiktiga- och långsiktiga mål. Men om vänstern består av sekter som till störst del rättfärdigar sin existens av att ha ett mer avancerat program än andra sekter blir den här föreningen omöjlig. Det farligaste en sekt kan göra är att föra sin splittring in i arbetarrörelsen, att man börjar gå emot strejker för att ledande tillhör en konkurrerande sekt. Arbetarrörelsen var som starkast när det fanns så stor enighet som möjligt i arbetarpartiet. Så klart fanns det även stora stridigheter inom Socialdemokratiska Partiet innan den stora splittringen mellan kommunister och reformister men partiet höll sig ändå enigt. Idag kan det vara svårare att tänka sig men dessa arbetarpartierna som utvecklades runt om i världen under det tidiga 1900-talet bestod verkligen av de största delarna av arbetarrörelsen, enade under ett politiskt program.

Enad vänster

”Enad vänster” är en nyare term som kommit till i vänsterkretsar på internet. Oftast kommer det från att man ersätter sekter med arbetarklassen och man lägger fokusen på att värva personer som redan är vänster, och som vi diskuterat i en annan artikel är det ingen hållbar strategi. Det kan ge en liten ökning i medlemmar, uppmärksamhet och organisatorisk kapacitet men jämfört med hela samhället är det en väldigt liten grupp människor av de som vi vill nå ut till. Nätverk och samarbeten är något som funnits sen det började finnas flera grupper, och det är ofta en positiv utveckling. Det som kan glömmas i sådana samarbeten är att det ändå är massorganisationer så som fackföreningar som kan bära det avgörande slaget. Många olika sekter har försökt lägga beslag på att det var de som var spetsen i den stora motdemonstrationen i Göteborg mot Nordiska Motståndsrörelsen som skedde 2017. Det var tjugo gånger fler motdemonstranter än nazister, smågrupper i sig kan inte mobilisera dess nummer, utan det var för att gräsrötter i facken kom ut emot fascismen. Det är bara när de bredare massorna är organiserade och kan mobiliseras som en sådan tillställning kan bli av. Med andra ord, tyngden låg inte på att vänstergrupper enades utan på att vänstergrupper lyckades tilltala massorganisationer.

Enad arbetarklass

En enad arbetarklass är en mer abstrakt term. Arbetarklassen är gigantisk och består av många olika sorters människor, under olika förhållanden och med olika erfarenheter. Det är just denna ”motsättning” som är svårast att komma över men som är en grundsten för enighet. Här kan det då sägas att enighet inte kan finnas utan en viss sorts centralism i organisering. Ett arbetarparti ska till exempel inte bestå av en livsmedelsarbetare-fraktion, en handels-fraktion, en arbetslös-fraktion, som sedan måste förhandla med varandra för att organisera. Arbetarpartiet är inte facket, den ska föra en politisk kamp som involverar hela klassen. Därför är alla anslutna som medlemmar med samma rättigheter, oavsett bakgrund. Så klart kan det alltid uppstå vissa motsättningar även inom en sådan centralism som arbetarpartierna har byggt på. Tjänstemän och akademiker befinner sig rent konkret i en annan situation än vad en arbetare gör och det påverkar vilket sätt de kan kämpa i sin vardag. I sin tur påverkar det vilken sorts organisation de vill ha samt politiken de för. Detta är inget som går att skriva stadgar för att åtgärda utan är en motsättning som enbart går att upphäva genom en stabil interndemokrati. Arbetare bör utgöra majoriteten i ett arbetarparti eftersom att arbetarklassen är den största klassen och genom demokratisk centralism kan de hindra ett en medelklass erövrar styrelser för att föra en politik som i sin tur skadar partiet. Minoriteten står under majoriteten.

Allianser och principer

Ibland när Marxist Center diskuteras kommer det ett motargument om att det skulle vara baserat på principlös allians mellan olika grupper. De menar att en så stor samling grupper omöjligt kan ha ett starkt och fast politiskt program, att en sådan samling kommer leda till att man vattnar ner sin politik eller släpper på principer. Det är dock ett misstag att tro att Marxist Center från början menat att vara ett ”parti av en ny typ” som enbart består av de mest ren lärda istället för en strävan efter ett massparti.

Vad är det som krävs för att forma detta massparti? I grunden enighet, vilket som kan börja med ”allianser”. Allianser är en laddad term och har alltid en ”klasskaraktär”. En allians mellan grupper som utför någon form av massarbete ska inte vara något negativt, om man låter kampen för sin egen ”tendens” förhindra enigheten mellan proletära grupper står man inför ett djupare problem. Den sortens ”allians” man ska akta sig för är den som går över klassgränser och som gör arbetarnas organisationer beroende av dem. I det amerikanska sammanhanget kan det innebära att man bekämpar strategin av att stötta ”socialistiska” kandidater inom det Demokratiska Partiet, inom det svenska kan det innebär att man börjar grunda sin politiska strategi på att den eller den Socialdemokraten får en ministerpost.

Enad vänster för en enad arbetarklass

En sista formulering värd att prata om är att verka för en enad arbetarklass genom att stärka en enad vänster. Tendensen kring den brittiska tidningen Weekly Worker har börjat formulera en strategi kring programmatisk enhet istället för teoretisk enhet. Rosa Janis och Parker McQueeny vad programmatisk enhet är,

To elaborate on the last point, programmatic unity is the joining of Marxists around a clear set of demands that establish the dictatorship of the proletariat (or socialist republic, cooperative commonwealth, etc.) in the minimum form and communism in the maximum form which will be the framework of a mass party. We hope to achieve this end by engaging in polemics with other Marxists, winning comrades to our position and working with other theoretical camps of Marxists who still disagree with us on specifics towards the creation of an independent mass socialist party. This is how the original socialist mass movements formed out of the swamp of early socialist sects. Seeing as we are essentially forced to start over with the breakdown of the workers’ movement through the detour of the short 20th century, we must wade through the swamp and drag each other, as comrades, towards the shore of Marxist programmatic unity.

For the Unity of Marxists: A Response to Fog & Storm

Utöver det som läggs fram i artikeln kan det ses som att föreningen mellan vänstern och arbetarrörelsen underlättas om vänstern kan enas i större och bredare vänsterorganisation med en fungerande interndemokrati. Arbetarrörelsen är trotts allt bred och innehåller många olika idéer som behöver bearbetas metodiskt, det är inte något en mindre sekt kan utföra. Samtidigt behövs det att ett kämpande arbetarkollektiv isoleras för att de accepterar hjälp eller samarbete från en specifik sekt. Det har hänt att strejker blivit undvikt av resten av vänsterrörelsen för att Rättvise Socialistpartiet haft någon roll i stödet.

Slutsats

Att bygga ett socialistiskt massparti kommer att kräva att man utkämpar ett sorts två-fronts krig. Det krävs att man tar kampen i vardagen, på våra arbetsplatser samt i våra skolor och områden, för att stötta tillkomsten av en gräsrots rörelse där alla med samma gemensamma intresse lär sig kämpa och organisera. Samtidigt måste en politisk apparat byggas för att kunna ena alla kamper kring olika krav och paroller som leder till att arbetarklassen kan erövra den politiska makten.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: